Úvod > Obchody a služby

Infocentrum střediska Světlo Diakonie ČCE

Poloha: přízemí

Otevírací doba:
9:00 - 14:00

Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí je jedním ze středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické. Bylo založeno v roce 1992. V současné sobě poskytuje služby pro lidi všech věkových kategorií - především pro lidi s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením, ale také pro osoby se sníženými sociálními schopnostmi a dovednostmi a seniory.

Středisko nabízí tyto služby:

Raná péče – cílem služby je podporovat rodiny, které vychovávají dítě 0 – 7 let se zdravotním postižením tak, aby mohly žít běžným životem. Pracovnice navštěvují rodiny především v jejich domácím prostředí. Toto pracoviště je aktivním členem celostátní profesní organizace Asociace pracovníků v rané péči (APRP) a držitelem Garance kvality služby, kterou APRP uděluje.

Služba je poskytována zdarma.

Centrum denních služeb poskytuje služby lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením od 7 do 64 let, podporuje je v dosažení co největší míry samostatnosti ve všech oblastech života a napomáhá jim vést život obvyklý pro jejich vrstevníky. Služba je ambulantní.

Sociální služba Spirála pomáhá lidem se zdravotním postižením obnovit nebo získat schopnosti a dovednosti, které jim umožní žít nezávisle na pomoci druhých. Mohou ji využívat klienti ve věku 16 – 64 let, jejichž sociální schopnosti a dovednosti jsou sníženy zejména z důvodu mentálního, kombinovaného či tělesného postižení nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Služba je poskytována zdarma v přirozeném (domácím) prostředí klientů.

SAS – Sociálně aktivizační služby pro rodiny, pečující alespoň o jedno dítě ve věku do 18 let. Pomáhají rodině získat nebo obnovit její základní funkce, poskytují pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku. Služba je poskytována bezplatně, převážně terénní formou, tzn. v domácím prostředí rodiny.

Osobní asistence nabízí terénní služby – asistentky dojíždějí za klientem do jeho domácího prostředí, zajišťují pomoc při hygieně, oblékání, podávání jídla, při přemísťování, s údržbou domácnosti a osobních věcí, nakoupí a vyřídí běžné pochůzky nebo mohou zajistit společnost pro osamělé osoby – naslouchat, popovídat si s nimi. Klienty služby jsou převážně osoby v seniorském věku, ale mohou to být i lidé v produktivním věku nebo děti.

 

Bližší informace o všech službách můžete získat v infocentru Diakonie ČCE v obchodním domě IT Centrum. Můžete zde zakoupit také výrobky z dílen střediska Světlo, na jejichž výrobě se podíleli i naši klienti.


 
 

IT CENTRUM

Vaše nákupní centrum v Krkonoších

Plán IT centrum

Prodejní doba

Po - Pá: 09:00 - 18:00 So: 09:00 - 12:30

reklama

Apartmány léto 24.5.2018
 

Newsletter IT centrum

Novinky a akční nabídky obchodu IT centrum 1x měsíčně
na Váš e-mail. Budete vědět dříve než ostatní...

reklama

Letní banner apartmány
Získejte až 2000,-CZK