Úvod > Jak k nám > Zimní soutěž s IT CENTREM Vrchlabí

Zimní soutěž s IT CENTREM Vrchlabí

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

*AKTUALITA: Dnes 9.3. 2018 byli všichni výherci vylosováni a nyní budeme výherce kontaktovat (telefonicky, dle vyplněného telefonního čísla na kuponu), abychom s každým jednotlivě domluvili předání výhry. 

1) Název soutěže:  ZIMNÍ SOUTĚŽ s IT CENTREM Vrchlabí (dále jen ZS)

2) Pořadatel ZS: TOURWAY, s.r.o., IČ 25942760 se sídlem Vrchlabí, Krkonošská 14, PSČ 543 01, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 16456, dále je také pořadatel uváděn pod obchodním jménem „IT CENTRUM“.

3) Místo a doba trvání: ZS probíhá v IT CENTRU Vrchlabí u vyjmenovaných Subjektů ZS v termínu od 4. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

4) Podmínky účasti: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby.

5) Subjekty ZS: nájemci IT CENTRA Vrchlabí

6) Ceny ZS

1.  Cena Mobilní telefon Samsung GALAXY A5 v barvě dle vlastního výběru! 


 

2. Cena: Hodinky značky FESTINA (věnuje zlatnictví Niké)

3. Cena: ECG smoothie maker (věnuje TESCOMA & PLANEO ELEKTRO)

4. Cena: Poukaz na výběr zboží v hodnotě 1500,- Kč (věnuje MÓDNÍ KONFEKCE Illnerová)

5. Cena: 30% slevový kupón (věnuje CC Nábytek)

6. Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč (věnuje Papírnictví CHAWA)

7. Cena: Lyže značky Salamon (věnuje SPORT 2000)

8. Cena: Poukaz na výběr zboží v hodnotě 2000,- Kč (věnuje ACE SPORT)

9. Cena: Poukaz na večeři v hodnotě 500,- Kč (věnuje Botta Caffe)

10. Cena: Poukaz na večeři v hodnotě 500,- Kč (věnuje Botta Caffe)

11. Cena: Poukaz na nákup zboží v hodnotě 500,- Kč (věnuje Květiny FLAMENGO)

12. Cena: Poukaz na nákup zboží v hodnotě 500,- Kč (věnuje Galerie skla Porcelánu & Keramiky)

13. Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 1500,- Kč (věnuje HS-SPORT)

14. Cena: Kabelka Grosso (věnuje KCS obuv)

15. Cena: 2x dárkový poukaz v hodnotě 500,- a 200,- Kč na nákup zboží (věnuje 5nik s.r.o.)

16. Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč (věnuje VICTORIA WINE vinotéka)

17. Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 1000,- Kč (věnuje Stříbrnictví Nick & K°)

18. Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč (věnuje Konopná lékárna)           -

19. Cena: Balíček „Ryor“ (věnuje ITC Vrchlabí s.r.o.)

20. Cena: Balíček z Ořechového zastavení (věnuje Ořechové zastavení)

21. Cena: Krakonošův balíček (věnuje Trafika Růžičková)

22. Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč (věnuje papírnictví CHAWA)

23. Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč (věnuje Květiny FLAMENGO)

24. Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč (věnuje Květiny FLAMENGO)

25. Cena: Dárkový balíček (věnuje TETA drogerie)

26. Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč (věnuje Dětská móda a sport)

27. Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 1000,- Kč (věnuje Dětská móda a sport)

28. Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 1000,- Kč (věnuje Dětská móda a sport)

29. Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 1000,- Kč (věnuje Dětská móda a sport)

30. Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč (věnuje papírnictví CHAWA)

31. Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč (věnuje papírnictví CHAWA)

32. Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 1500,- Kč (věnuje HS-SPORT)

33. Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 1500,- Kč (věnuje HS-SPORT)

34. Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 150,- Kč (věnuje obchůdek „Krkonoše s láskou“)

35. Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 200,- Kč (věnuje obchůdek „Krkonoše s láskou“)

36. Cena: Dárkový poukaz v hodnotě 300,- Kč (věnuje obchůdek „Krkonoše s láskou“)

37. Cena: Dárkový balíček (věnuje TETA drogerie)

38. Cena: Dárkový balíček (věnuje TETA drogerie)

39. Cena: Dárkový balíček (věnuje TETA drogerie)

 

 

7) Účast v soutěži: Stačí nakoupit ve vybraných obchodech IT CENTRA Vrchlabí včetně vinotéky Victoria Wine a IT CENTRA cestovní kanceláře zboží nebo služby v hodnotě nad 500,- Kč v období od 4. 12. 2017 – 28. 2. 2018. Za každý nákup nad 500,- Kč obdržíte od prodejce jeden soutěžní kupon, který vyplňte, oddělte vyplněnou část, vhoďte ji do soutěžní schránky v pasáži IT CENTRA v prostoru u eskalátorů v 1. NP a druhou část spolu s účtem si ponechejte.

Nyní již stačí čekat, zda Vás vylosujeme - i s jedním nákupem můžete vyhrát hlavní cenu! 


8) Soutěžní kupon (dále jen „ Kupon“) se skládá ze dvou oddělitelných částí. Podmínky pro platnost Kuponu jsou popsány níže s tím, že pokud nebudou bez výjimky splněny je Kupon neplatný a Pořadatel má právo tento Kupon z ZS bez náhrady vyřadit:

  • Kupon musí být v určených částech řádně, čitelně a úplně vyplněn.
  • Zákazník Subjektu ZS vyplněný Kupon oddělí na předurčeném místě, první část si ponechá a druhou část vhodí do soutěžní schránky.
  • K první části Kuponu, který si ponechá zákazník Subjektu ZS, musí být na vyžádání Pořadatele předložen daňový doklad od Subjektu ZS, který vydal předmětný daňový doklad prokazující nákup v hodnotě 500,-Kč a vyšší a to ze dne data uvedeném na Kuponu. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly platnosti Kuponů u všech Subjektů ZS s vazbou na daňové doklady.


9) Předání cen: Předání věnovaných cen proběhne dle telefonické domluvy s každým vylosovaným výhercem v sídle Pořadatele.

10) Souhlas se zpracováním osobních údajů a elektronickou komunikací. Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby pořadatel po dobu pěti let od začátku soutěže zpracovával jím sdělené osobní údaje a to v rozsahu uvedeném na soutěžním kuponu pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, právo požádat správce nebo zpracovatele osobních údajů o vysvětlení nebo požadovat odstranění stavu (blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů), kdy účastník zjistí či se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, jakož v případě vzniku jiné než majetkové újmy i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

11) Ostatní podmínky: V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení pravidel účastníkem je pořadatel oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do soutěže, případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele je konečné. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Pořadatel výhry nevyrábí ani nedodává, za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Pořadatel si vyhrazuje právo a zákazník s tímto výhradně souhlasí, že posouzení platnosti Kuponů a daňových dokladů předložených zákazníkem je výhradním právem Pořadatele. Pokud Kupony, resp. spárované daňové doklady nebudou odpovídat pravidlům ZS, vyhrazuje si Pořadatel právo tyto Kupony vyloučit z ZS bez náhrady, s čímž zákazník bez výhrady souhlasí.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách ohledně soutěže rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.itcentrum.cz, kde jsou tak k dispozici aktuální, platná a úplná pravidla.


 

IT CENTRUM

Vaše nákupní centrum v Krkonoších

Plán IT centrum

Prodejní doba

Po - Pá: 09:00 - 18:00 So: 09:00 - 12:30

reklama

Apartmány léto 24.5.2018
 

Newsletter IT centrum

Novinky a akční nabídky obchodu IT centrum 1x měsíčně
na Váš e-mail. Budete vědět dříve než ostatní...

reklama

Letní banner apartmány